Vurria Ca Tu Fussi Ca (Wish You Were Here)

Testo e Musica Originali: David Gilmour e Roger Waters (1975)
Testo in Siciliano: Vince Ricotta (27 Novembre 1989)
Cover in siciliano della famosa canzone dei Pink Floyd.


Album: Tapes Live 900 (2007) - Altra versione live: Villastellone 1994

Su… sugnu cca nni mia
chiagnu pi ttia… incapu u littu mia
fin’arsira ia… t'ancuntrava inta a via
ducu un ci si cchiu… unni si?
Ia un raggiunu cchiu... mancu sacciu cu si
unni t'aiu a ccercari… pi putitti parlari
pi pputitti diri… figghia di stu paisi…
figghia di stu paisi… vini cca
Vuli… vulissi ca fussi ca…
ma va trova tu ora uni si
è sittembri ggia
l'immigrati d'agustu ormai… sinni iru…
ma vuli… vulissi ca fussi ca…